Tværbunden Natriumcarboxy Methylcellulose

Bruges som stabilisator og opløsningsmiddel