Distarch Phosphate

Naturligt afledt stivelse fra f.eks. ris, majs, kartoffel, tapioka, eller andre lignende stivelseskilder. I kosmetik kan det bl.a. bruges som et antiklumpnings- og bindemiddel.