Hexylene Glycol

Dette er et opløsningsmiddel og viskositetsmiddel.